Art & Design

90 Results 11 - 15 of 90
Sort by
ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි

ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි

ආරම්භක පංතිය නොමිලේ !!! ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි අ.පො.ස.(සා/පෙළ),(උ/පෙළ). කොළඹ අවට, ගම්පහ අවට...


By : Chaminda Warnakula
Year : 2017Class type: IndividualI am a: Teacher 02-22-2017 By : Chaminda Warnakula
37 Hit(s)
New
Maths 9,10,11(O/L) English Medium

Maths 9,10,11(O/L) English Medium

At very first day class is free!!! Mathematics for Grade 9,10,11 (O/L) (English Medium/Sinhala Medi...


By : Chaminda Warnakula
Year : 2017Class type: IndividualI am a: Teacher 02-22-2017 By : Chaminda Warnakula
29 Hit(s)
New
ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ)

ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ)

ආරම්භක පංතිය නොමිලේ !!! ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ).කොළඹ අවට, ගම්පහ අවට , ඔබේ නිවසට පැමිණ උගන්වන ...


By : Chaminda Warnakula
Year : 2017Class type: IndividualI am a: Teacher 02-22-2017 By : Chaminda Warnakula
46 Hit(s)
New
ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි

ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි

ආරම්භක පංතිය නොමිලේ !!! ජපන් භාෂාව 10,11,12,13 ශ්‍රේණි අ.පො.ස.(සා/පෙළ),(උ/පෙළ). කොළඹ අවට, ගම්පහ අවට...


By : Chaminda Warnakula
Year : 2017Class type: IndividualI am a: Teacher 02-22-2017 By : Chaminda Warnakula
10 Hit(s)
New
ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ)

ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ)

ආරම්භක පංතිය නොමිලේ !!! ගණිතය 9,10,11 අ.පො.ස.(සා/පෙළ).කොළඹ අවට, ගම්පහ අවට , ඔබේ නිවසට පැමිණ උගන්වන ...


By : Chaminda Warnakula
Year : 2017Class type: IndividualI am a: Teacher 02-22-2017 By : Chaminda Warnakula
10 Hit(s)
New