Ruchira Kasun Profile Page
Ruchira Kasun

Genaral Information

Ruchira
Kasun
Teacher
RuchiraKasunJayasinghe
Kalutara
...
0774657542

Tuition Information

Ordinary Level
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Morning, Afternoon, Evening, Night
Sinhala

Description

ඉතා සරලව ඔබගේ සිසුවාට ගැලපෙන ලෙස දක්ෂතාව ඉක්මනින් ඉහළ නැංවෙන අකාරයට අමතර ගනිත ගැටලු දිනපතා ලබා දෙමින්, දිනපතා පෙර පාඩම් පුනරීක්ෂණය වන අාකාරයේ ගනිත ගැටලු ලබා දෙමින් ඉගැන්වීම් සිදු කරයි. සිසුවාගේ දක්ෂතාව නිරන්තර ඇගයීම් මගින් තක්සේරු කර දුර්වලතා හදුනාගෙන දක්ෂතාව ඉහළ නැංවෙන ආරයෙන් උගන්වනු ලැබේ.
Ads

Ads of Ruchira Kasun

4 Results 1 - 4 of 4
Sort by
Maths 6 to grade 11

Maths 6 to grade 11

ඉතා සරලව ඔබගේ සිසුවාට ගැලපෙන ලෙස දක්ෂතාව ඉක්මනින් ඉහළ නැංවෙන අකාරයට අමතර ගනිත ගැටලු දිනපතා ලබා දෙමින...


By : Ruchira Kasun
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 04-27-2016 By : Ruchira Kasun
357 Hit(s)
Hot
Maths 6 to grade 11

Maths 6 to grade 11

ඉතා සරලව ඔබගේ සිසුවාට ගැලපෙන ලෙස දක්ෂතාව ඉක්මනින් ඉහළ නැංවෙන අකාරයට අමතර ගනිත ගැටලු දිනපතා ලබා දෙමින...


By : Ruchira Kasun
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 04-27-2016 By : Ruchira Kasun
348 Hit(s)
Hot
Maths 6 to grade 11

Maths 6 to grade 11

individual class in your home...


By : Ruchira Kasun
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Institute 04-27-2016 By : Ruchira Kasun
365 Hit(s)
Hot
Maths 6 to grade 11

Maths 6 to grade 11

ඉතා සරලව ඔබගේ සිසුවාට ගැලපෙන ලෙස දක්ෂතාව ඉක්මනින් ඉහළ නැංවෙන අකාරයට අමතර ගනිත ගැටලු දිනපතා ලබා දෙමින...


By : Ruchira Kasun
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 04-26-2016 By : Ruchira Kasun
430 Hit(s)
Hot